TANEC

Těšíme se na vaše dotazy

KONTAKT

Taneční klub GREAT DANCE

Hnojník

+420 607  004 854

infogreatdance@gmail.com

Great dance

Great dance studio


Závazná rezervace online

Dejte nám vědět, o který kurz máte zájem.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 10/200 sb. O ochraně osobních údajů. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY


GREAT DANCE - Taneční škola

Obchodní podmínky

1. Přihláška do kurzu (elektronická, písemná či telefonická) je závazná. Pokud se z vážných důvodů nebudete moci kurzu zúčastnit, dejte nám to prosím co možná nejdříve vědět. Přihlášení do kurzů pro děti a juniory (5 - 14 let) může provést pouze zákonný zástupce dítěte.

2. Po přihlášení do tanečních kurzů online Vám obratem automaticky webových stránkách přijde potvrzeni přihlášení.

3. Pokud se chcete před přihlášením a zaplacením kurzovného do naší taneční školy nejprve podívat, jak vypadá taneční sál, jak probíhá výuka apod., můžete se přijít podívat na kurz. Prosíme Vás však, abyste si návštěvu s námi předem telefonicky nebo e-mailem dohodli.

4. Nejpozději 5 dní před začátkem kurzu od nás všichni řádně zapsaní účastníci dostanou e-mailem pozvánku na první lekci s bližšími informacemi o kurzu.

5. Na 1. lekci přijďte prosím s mírným předstihem cca 10 minut kvůli převléknutí.

6. Docházka do kurzu je zájmem jeho účastníků, nenavštívené lekce nemohou být z kurzovného odečítány. Většina kurzů se však koná ve více paralelních termínech, pokud na nějakou hodinu nemůžete přijít, můžeme Vám nabídnout náhradní hodiny v jiných kurzech naší taneční školy. Náhrada kurzů je možná pouze v příslušném semestru, pro který má účastník uhrazené kurzovné. Nenahrazené lekce není možné přesouvat do dalších semestrů či ročníků. Na poskytnutí náhradních termínů však nevzniká přihlášením do kurzu nárok, provozovatel taneční školy může počet poskytnutých náhrad a míst regulovat podle kapacity kurzů a dalších provozních důvodů.

7. Do tanečních sálů je povolený vstup pouze v čisté společenské obuvi vhodné k tanci

8. Je-li u sálu dostupná šatna, nechávejte si své kabáty a zavazadla (s výjimkou dámských kabelek) uložená v této šatně.

9. Taneční sály i přilehlé prostory (WC, šatna) jsou nekuřácké.

10. Změna termínu, času a místa konání kurzů a lekcí je ve výjimečně nutných případech vyhrazena a není důvodem k předčasnému ukončení kurzu s nárokem na vrácení platby.

11. Akce taneční školy (lekce kurzu, prodloužené, večírky, plesy apod.) mohou být dokumentovány fotografem či kameramanem taneční školy. Fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akcí mohou být vystaveny na internetových stránkách taneční školy nebo použity na jiných propagačních materiálech Taneční školy GREAT DANCE. Pořizování audiovizuálních záznamů z tanečních kurzů jiným než oficiálním fotografem taneční školy je dovoleno pouze se souhlasem vyučujících v daném kurzu.

12. Storno podmínky: Při odhlášení z kurzu 14 dní a více před jeho zahájením se odečítají administrativní náklady ve výši 25 % plné výše kurzovného, zbytek uhrazené částky Vám vrátíme. Při odhlášení z kurzu 13 dní a méně před jeho zahájením činí stornopoplatek 50 % plné výše kurzovného. Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací. Zahájením kurzu se rozumí datum první lekce. Výjimku lze přiznat pouze ve vážných odůvodněných případech (např. onemocnění nebo zranění). Tyto případy je nutné nahlásit bez prodlení, nelze je nárokovat zpětně až po skončení kurzu.

13. Při hrubém a opakovaném porušení pravidel slušného chování si vyhrazuje pořadatel právo vyloučit účastníka z kurzu bez náhrady kurzovného.

14. Cenové zvýhodnění celoročního kurzu je podmíněno dokončením celého kurzu. Pokud pár kurz stornuje během tohoto období, zavazuje se doplatit rozdíl ceny mezi sezónním a celoročním kurzem.

15. Za dítě ve věku 5 - 15 let (dětské a juniorské kurzy) odpovídá do příchodu na taneční lekci (i během převlékání v šatně) jeho doprovod, který dítě předá na začátku lekce lektorce či lektorovi. Během výuky (každé jednotlivé lekce)  GREAT DANCE. Po skončení výuky ručí za dítě opět jeho doprovod. Pokud dítě vyzvedává jiný doprovod, než který jej na lekci přivedl, je potřeba tuto skutečnost nahlásit lektorovi. Pokud má dítě dovoleno na lekce přicházet nebo z lekcí odcházet samostatně, je potřeba toto dovolení podepsané zákonnými zástupci předat písemně lektorovi.

Ve Stříteži dne 4.9.2023

TANEC